Påmeldingsfrist: 15.juni

Priser: 600 kr pr. deltager

Reise og eventuell overnatting ordner den enkelte deltager selv.

Hvem passer det for? Er du dirigent, uansett nivå, faglig bakgrunn og type korps og dirigerer korps i Nord-Norge, er dette kurset for deg. Vi oppfordrer særlig de som ikke har vært på dirigentnettverk før til å melde seg på. Det er også plass til instruktører, kulturskolelærere og andre som ikke driver direkte med direksjon i hverdagen, men som leder ensembler eller andre musikalske grupperinger.

Det blir to dager kurs, en dag med Peter Ettrup Larsen og en dag med Birgitte Grong.

For spørsmål, hjelp og veiledning, ta kontakt med andreas@musikkorps.no