DIRIGENTNETTVERK

Norges Musikkorps Forbund Øst, sammen med Oslo Kulturskole og Norsk Noteservice, inviterer med dette skolekorpsdirigenter til Dirigentnettverket i Øst. Velkommen til en spennende og viktig fagdag! Dirigentnettverket skal bidra til faglig påfyll, gi rom for å knytte relasjoner, erfaringsdeling og diskusjon. Dirigentnettverk er en del av breddesatsingen i Dirigentløftet.

INVITASJON

All informasjon om samlingen finner du her.

Pris: 0,-

OM FOREDRAGENE

Repertoar – tilrettelegging og arrangering
Viktige mål i korpset er at musikantene skal oppleve mestring og spilleglede. I dette foredraget får du kunnskap om hvordan du kan lykkes i tilretteleggingen av repertoaret for ulike besetninger og dine musikanter.

Planlegging og ekstern samhandling
For at korpset skal få en tydelig plass i nærmiljøet er det viktig med gode planer og at aktørene som påvirker musikanten og korpset samhandler. Sentralt i foredraget er samhandling korps og kulturskole.