DIRIGENTNETTVERK

Norges Musikkorps Forbund Rogaland inviterer med dette skolekorpsdirigenter til Dirigentnettverk i Rogaland. Velkommen til spennende og viktige fagdager! Dirigentnettverket skal bidra til faglig påfyll, gi rom for å knytte relasjoner, erfaringsdeling og diskusjon. NMFs dirigentnettverk skal ha fokus på korpsdirigenten, men det er også åpent for dirigenter som har sitt virke i andre typer ensembler.

Dirigentnettverk-møtet arrangeres på Scandic Maritim, Haugesund. Lunsj er inkludert i påmeldingsavgiften.

Klikk her for å gå til påmeldingsskjemaet.

OM FOREDRAGENE

Valg av repertoar

Ved Robert Solberg Nilsen
Hvordan velger du godt repertoar til korpset ditt? Hva kjennetegner godt repertoar, og hva gjør godt repertoar med musikantene? Dette er sentrale temaer i dette foredraget. I tillegg deles idéer til hvor man kan lete etter godt repertoar samt konkrete eksempler på repertoar i ulike grader.

Metodikk – nybegynner

Ved Hilde Høyvik Dahl
Dette temaet er like relevant for hovedkorpsdirigenten som for aspirant/junior-dirigenten. Med god kunnskap om musikanten og undervisningen på ulike nivå og i ulike aldre, kan vi gi musikantene et helhetlig opplæringsløp med gode overganger. I dette foredraget gis det og konkrete eksempler på metoder man kan benytte i korpsopplæringen helt fra dag én.)