DIRIGENTNETTVERK

Norges Musikkorps Forbund Rogaland inviterer med dette skolekorpsdirigenter til Dirigentnettverk i Rogaland. Velkommen til spennende og viktige fagdager! Dirigentnettverket skal bidra til faglig påfyll, gi rom for å knytte relasjoner, erfaringsdeling og diskusjon.

Dirigentnettverk-møtene arrangeres parallelt med Korpskonferansen i Rogaland, og dirigentene inviteres dermed i tillegg til å overvære konferansens åpningsforedrag; «Kan man lære noe av menn i korte bukser?» ved Erik Thorstvedt.

OM FOREDRAGENE

Repertoartilrettelegging og arrangering.
Ved Robert Solberg Nilsen
Viktige mål i korpset er at musikantene skal oppleve mestring og spilleglede. I dette foredraget får du kunnskap om hvordan du kan lykkes i tilretteleggingen av repertoaret for ulike besetninger og dine musikanter.

Metodikk for nybegynnere
Ved Hilde Høyvik Dahl
Hvordan kan man tilrettelegge undervisningen for samspill i nybegynnergrupper? Hva kan gjøres for lettest å integrere de yngste i korpset?