I 2014 fikk NMF Nordvest kr 15 000 øremerket dirigentsatsing, da Musikkrådet i Sogn og Fjordane ble lagt ned. Disse pengene er ikke enda blitt brukt ettersom de tiltakene de har vært tenkt brukt til, dessverre ikke er blitt gjennomført av forskjellige årsaker.

Midlene brukes derfor nå som en stipendordning hvor dirigenter Sogn og Fjordane kan søke om tilskudd til deltakelse på følgende aktiviteter:

  • Dirigentnettverk i Møre og Romsdal
  • Dirigentuka 2016
  • Reisetilskudd til andre formelt godkjente utdanningsprogram for dirigenter. Eks. fysiske samlinger for digitale dirigentstudier i Stavanger.

Stipendet er på kr 2 500 pr søker. Midlene kan brukes til dekking av deltakeravgift eller til reise og opphold. For arrangement det søkes om dekning av reise og overnattingskostnader til, dekkes de faktiske kostnadene opp til kr 2500,-.

Frist: 2. mai

Pengene utbetales etter at tiltaket er gjennomført.