Nord til sør

Dersom datoen ikke passer for deltakelse i ditt distrikt, er dere velkommen til et annet møte.

Distrikt/Korps fra Dato Tidspunkt Sted
Ytre Ryfylke 14. oktober kl 19.00 Torghuset, Jørpeland
Jæren 15. oktober kl 18.00 Motland Skule
Haugalandet, nordfylket 14. oktober* kl 18.00 Skåredalen Kultursenter – konferanserommet i idrettshallen
Dalane 17. oktober kl 19.00 Tonehuset, Egersund
Indre Ryfylke 21. oktober kl 19.00 Ryfylke Næringspark, Sand
Sandnes 23. oktober kl 19.00 Sted annonseres senere
Korpsene i Sola, Randaberg og nye Stavanger 23. oktober kl 18.00 Kontorlokalene NMF Rogaland, Sandvigå 7

*Dato endret fra første utsending

Agenda

Møtene gjennomføres med lik agenda på alle møter.
Denne gangen er det strategiplanen til NMF som er grunnlaget for agenda.

1. Kompetanseutvikling:
– Hvilke tilbud har  NMF?
– Hvilke tilbud ønsker korpsene som gir musikalsk utvikling?
– Hvilke tilbud ønsker korpsstyrene?

2. Medlemsutvikling:
-Søknadskriving
Rekrutteringsstøtte fra NMF Rogaland
Integreringsmidler fra stiftelser

-Hvordan beholde musikantene?
-Overgang voksenkorps/skolekorps?

3. Korps og samfunn:
-Synliggjøring
-Akustikkmålinger

4. Eventuelt

Har korpset ditt saker til eventuelt er det fint om de meldes til deres distriktsrepresentant eller til rogaland@musikkorps.no

Påmelding

Klikk på denne lenken for påmelding