Nord til sør

Dersom datoen ikke passer for deltakelse i ditt distrikt, er dere velkommen til et annet møte.

Distrikt/Korps fra Dato Tidspunkt Sted
Sandnes 14. oktober kl 19.00 Hotell Residence, Sandnes
Nordfylket 15. oktober kl 19.00 Scandic Hotell Maritim, Haugesund
Stavanger, Sola, Randaberg 19. oktober kl 19.00 Clarion Hotell, Stavanger
(Møtet deles i voksenkorps og skolekorps)
Jæren 20. oktober kl 19.00 Bryne Kro & Hotell
Dalane 20. oktober kl 19.00 Tonehuset, Egersund
Ryfylke 26. oktober kl 18.00 Musikkhuset, Tau

Agenda

Møtene gjennomføres med lik agenda på alle møter.
Denne gangen er det resultatene fra vårens medlemsundersøkelse i tillegg til koronasituasjonen som er grunnlaget for agenda.

1. Informasjon fra NMF
Nytt etter Landsmøte

2. Styreportalen
Presentasjon fra Stian Sømoen

3. Medlemsundersøkelsen
Fokus på målsetninger og langtidsplaner

4. Synlighet i nærmiljøet
Hvor kan og bør korpset spille?

5. Beholde musikanter
Hva tilbyr korpset de eldste musikantene?
Styret og dirigentens rolle

6. Seminar og konsertlokaler
Hvor drar korpsene på seminar og hvor spilles konsertene?

7. Korona
Smittevern
Støtteordninger

8. Eventuelt

Har korpset ditt saker til eventuelt er det fint om de meldes til deres distriktsrepresentant eller til rogaland@musikkorps.no

Påmelding

Påmeldingen en uke før møtet i ditt distrikt.
Det er viktig å overholde dette på grunn av avtaler med hotellene.

Klikk på denne lenken for påmelding