Våren 2019 skal forestillingen Korps spilles på et kulturhus nær deg. Korps er skrevet av komiker og forfatter Knut Nærum. Det handler om forelskelse og korpslivet, og da vil vi selvfølgelig veldig gjerne ha med et ekte skolekorps som kan spille musikk i forestillingen

Hva innebærer dette?

Korpset som vil være med må på forhånd velge ut åtte musikkstykker fra sitt repertoar. Disse skal korpset spille i løpet forestillingen. Alle i korpset skal være på scenen i uniform og ledes av sin egen dirigent.

Hva får vi igjen for dette?

I tillegg til å få bli med på en knallmorsom forestilling får hvert av skolekorpsene kr. 10.000 og 10 % av netto billettinntekter fra forestillingen. Er det flere enn ett korps som spiller på forestillingen deles 10 % av netto billettinntekter mellom skolekorpsene. Hver deltager får også 50 % av veiledende billettpris på to billetter til forestillingen.

Høres dette gøy ut?

Da kan skolekorpset og dirigenten melde sin interesse til innen 2. desember. Når korpsene er blitt valgt ut blir det arrangert informasjonsmøte i uke 50 på DNS.

Meld din interesse til:

Randi Kvinge i Norges Musikkorps Forbund Hordaland

Tlf: 97475026,

Epost: randi@musikkorps.no
innen 2. desember.