Dommerkurset er inndelt i flere deler. Deltakerne må ha bestått del 1 for å gå videre til del 2, og så videre. Del 3 er satt opp på to ulike helger der deltakerne velger hvilken helg de ønsker å delta på.

For å kunne delta på NMFs drilldommerkurs må du:

  • Minst fylle 18 år i løpet av 2022
  • Ha bestått drillinstruktørkurs 1-4 (Grunnkurs + Trener 1-3) (dokumentasjon på dette må legges ved påmeldingen)

OBLIGATORISK FORKURS

Dato: Tirsdag 6. september 2022
Tidspunkt: 20:00 – 21:30
Sted: Digitalt
Kursinnhold: Dommeretikk, drill i NMF, dommerens ansvar og oppgaver
Deltakeravgift: 100,-

DEL 1

Dato: 23. – 25. september 2022
Tidspunkt: Fredag 18-21, lørdag 9-18, søndag 9-16
Sted: NMF Sør i Idrettens hus, Stadionveien 5 i Sandefjord
Kursinnhold: Drill- og danseteknikk, terminologi, bedømming og tilbakemeldinger, konkurransekategorier m.m.
Deltakeravgift: 1100,- som inkluderer enkel lunsj begge dager
Eksamen: Skriftlig eksamen der det kreves 80 % for å bestå

DEL 2

Dato: Søndag 30. oktober og søndag 20. november 2022
Tidspunkt: 17:00 – 20:00
Sted: Digitalt
Kursinnhold: Dommeroppdraget, dømming i praksis, poengskalaen, reglement og retningslinjer, skjemaer, konkurransekategorier m.m.
Deltakeravgift: 300,-
Eksamen: Digital eksamen

DEL 3

Dato: 21. – 22. januar 2023
Tidspunkt: Lørdag 9-18, søndag 9-16
Sted: Lystlunden Arena i Horten (Skjærgårdsdrill)
Kursinnhold: Praktisk bedømming, samarbeid med bisitter, gjenkjennelse av god teknikk, diskusjon, konkurransekategorier m.m.
Deltakeravgift: 1300,- som inkluderer lunsj begge dager
Eksamen: Praktisk test etter lunsj søndagen der deltakerne sitter under den aktuelle konkurransen og «skyggedømmer». Testen vurderes til bestått/ikke bestått. Ved bestått tar man resten av dommereksamenen i etterkant av kurset ved å dømme enkelte klasser ved en fysisk konkurranse etter avtale med NMF for å få sin dommerlisens. Ved ikke bestått må del 3 tas om igjen ved neste anledning.

ETTER AT MAN ER FERDIG UTDANNET

Alle ferdigutdannede dommere må delta på NMFs dommersamling hvert år og minst dømme én konkurranse pr. sesong for å være aktiv dommer. På dommersamlingen har deltakerne reisefordeling, dvs. at kostnader med reise og overnatting legges sammen og fordeles likt mellom deltakerne. Typisk kan summen hver skal betale ligge på 800-1100 kroner. NMF betaler lokaler, kursholder og lunsj på samlingen.

Når man er på dommeroppdrag lønnes man etter satsen 2648 kr pr dag (pr. 2022), og arrangør dekker reise, hotell og mat. Man kan tjene inntil 10 000 kr i året skattefritt fra hver frivillige organisasjon (dvs. fra hver NMF-region).

Vi håper å se mange på dommerkurs – meld deg på nå! Bindende påmelding.

Påmeldingsfrist: Fristen er ute, men det er fortsatt ledige plasser. Ta kontakt med oss på e-post: ingridy@musikkorps.no.

Vi gjør oppmerksom på at man ikke kan være aktiv konkurranseutøver for å gjennomføre del 3.