Mange drilltropper har flere ressurser enn de tror!
Få tips til å utnytte instruktør- og foreldre-kompetanse på best mulig måte, og lær hvordan få mest mulig ut av drillaktiviteten.

På dette møte vil nasjonal drillkonsulent Ida Wågsholm dele sine betraktninger om hva som skal til for å drive en god drilltropp. Det aller fleste gjør en flott innsats for at drillaktiviteten skal være artig og givende for deres barn, men noen ganger kan det være lurt å stoppe opp og bli bevisst på hvordan korpset drives, er det hensiktsmessig og bærekraftig, eller stopper det opp på ulike områder litt for ofte?

 

Møtet er for styremedlemmer, og det er en forutsetning at så mange som mulig fra styret deltar.

 

Noen viktige tema som blir tatt opp på dette møtet:

  • Generelle forventninger til instruktører og hvordan utnytte ressursene korpset har på best mulig måte. Instruktørlønn må for eksempel stå i forhold til korpsets økonomi.
  • Avklaring av roller og eierskap i korpset
  • Hvordan skal balansen mellom breddedrill og toppsatsning være? Skal enkeltutøvere som vil satse høyt,  få dekke alt gjennom korpset, eller er det breddedrillen som skal prioriteres. Hvilke ressurser finnes og hvordan skal de fordeles best mulig?
  • Hvilke forventninger har korpset til nye foreldre og blir de involvert fra starten av? Har korpset klare forventninger til nye foreldre og hva de skal bidra med?

 

Meld dere på i skjemaet under. NB: hver deltaker må melde seg på i skjemaet under for å få lenke til møtet. (med mindre styret sitter samlet)