Vi har mange små og store drilltropper i hele landsdelen og alle er like viktige. Nå vil vi nå frem til flere drillere! Vi ønsker å bidra til en god breddedrill. Når vi forener krefter, er det lettere å få artige ting til å skje!
  • NMF er til for å styrke det enkelte medlemskorps, bruk oss til å styrke deres!
  • Hva skal til for å få litt mer påfyll for egenferdigheter for utøverne?
  • Får instruktørene påfyll av kompetanse?
  • Hva ønsker dere av møteplasser og hva ser dere for dere å kunne prioritere?

Både styre og instruktører er velkomne til å delta. Linda Bremseth er drillmamma i Harstad Skoles Musikkorps’ drilltropp og styremedlem i NMF Nord-Norges regionstyre og vil lede møtet. Daglig leder i NMF Nord-Norge, Christina Solheim Karstad deltar også på møtet.

Delta på møtet her:

https://musikkorps.zoom.us/j/87645540918?pwd=R295YnZJd3VQbmRTWjB4NGQ0YVlFUT09

Husk å legge møtet (med lenke)  til i kalenderen din!

 

KORPS SOM HAR DRILL I NORD-NORGE

Mange korps har oppgitt at de har drillere uten at de har det og omvendt. Vi ønsker oversikt over hvilke korps som har drill, her er den oversikten vi har så langt, gi tilbakemelding om det er flere:

Alta Skolekorps
Ankenes Skolekorps
Arctic Baton Company
Blåbyen Drill
Bodø Dans og Drill
Borgtun Musikkorps
Borkenes Skolekorps
Fauske Skolekorps
Harstad Skoles Musikkorps
Honningsvåg Skolekorps
Kabelvåg Skolekorps
Kanebogen Skolekorps
Lødingen Drillkorps
Mehamn Skolekorps
Melbu Drillkorps
Narvik Skolekorps
Neverdal Skolekorps
Salangen Skole- og drillkorps
Sama Skolekorps
Sandnessjøen Skolemusikk
Svolvær Skoles Musikkorps
Sør-Tromsøya Skolekorps
Tromsdalen Musikkorps
Vefsn Skolekorps

 

 

Tidligere møte i drillnettverket, mai 2021:
Nasjonal drillkonsulent Ida Wågsholm deler sine betraktninger om hva som skal til for å drive en god drilltropp. 

  • Generelle forventninger til instruktører og hvordan utnytte ressursene korpset har på best mulig måte. Instruktørlønn må for eksempel stå i forhold til korpsets økonomi.
  • Avklaring av roller og eierskap i korpset
  • Hvordan skal balansen mellom breddedrill og toppsatsning være? Skal enkeltutøvere som vil satse høyt,  få dekke alt gjennom korpset, eller er det breddedrillen som skal prioriteres. Hvilke ressurser finnes og hvordan skal de fordeles best mulig?
  • Hvilke forventninger har korpset til nye foreldre og blir de involvert fra starten av? Har korpset klare forventninger til nye foreldre og hva de skal bidra med?