Det melder Lotteritilsynet på sine nettsider. I teksten står det bl.a. følgende:

«Organisasjonar som har mottatt kompensasjon under tidlegere krisepakkar, men som isolert sett for krisepakke 3 har inntektsbortfall under 25 000,- kan også søke. Sjå nærare informasjon under spørsmål og svar, eller send oss ein e-post til krisepakke@lottstift.no.»

Mellomfornøyd

Det er en mellomfornøyd generalsekretær i NMF som kommenterer denne endringen:

– Dette er en god nyhet for en god del korps, men vårt hovedmål – og det har vi kommunisert tydelig i flere høringsprosesser og i møte med departementet – har vært at det ikke skulle være noen nedre grense for inntektstap i det hele tatt. Dette er fremdeles vårt syn! Når det er sagt: det er bra at korps som har mottatt støtte under tidligere krisepakker nå også kan søke støtte selv om de har under 25 000 i inntektsbortfall i forbindelse med nyere arrangement.

Som sagt: vi mener at grensen på 25.000 skulle vært fjernet for alle. For mange korps er kr 23.000 et betydelig beløp, sier  Karl Ole Midtbø.

Søknadsfrist for ordningen er 15. januar.

Les mer om ordningen her.