NMF Nordvest har desverre ikke lykkes i å komme til enighet med Fjordane Folkehøgskule rundt gjennomførsingen av Gult og Rødt kurs i Nordfjordeid for sommeren 2020. Hvis forholdene endrer seg kan det tenkes at disse kursene kommer tilbake til Nordfjordeid en gang i fremtiden.

For sommeren 2020 vil det Gule og det Røde kurset i Sogn og Fjordane legges til Sunnfjord Folkehøgskule:

Her er noen bilder fra skolen:https://sunnfjord.fhs.no/kontakt/om-skulen/bygg-og-lokaler/

Vi har stor tro på at disse kursene skal bli like gode som tidligere år.