På våre nettsider har det tidligere ligget en oversikt over veiledende timesatser for drillinstruktører. Denne eksisterer ikke lenger. Medlemskorpsene i NMF er ikke bundet av noen tariffavtale. Det er derfor opp til hvert enkelt korps hva man betaler de dirigentene og/eller instruktørene som jobber i korpsene. Det vil være i alles interesse å skrive en arbeidskontrakt. Du finner maler til dette på denne siden om kort tid.

Kontrakt for tjenestekjøp av næringsdrivende