– Det blir oppmarsj gjennom gatene i Lørenbyen, på Refstad, og Sinsen fra henholdsvis Refstad allé, Ribstonveien, Spireaveien, Haslevollen og Frydenberg skole, forteller Heidi Bach, nestleder og stevnegeneral. Hun gleder seg til å ønske velkommen til en stappfull dag.
– Det er 26 påmeldte korps med til sammen over 1300 musikanter. Av dette er ca 200 aspiranter og rekrutter!

Lover pangavslutning!
Innmarsjen på Sinsen skole starter ca 11.20 og vil vare til ca kl 12.30. Hvert korps skal deretter ha en minikonsert på 5-7 minutter fra 2 «scener».
– Etter planen vil det bli rundt fire timer å gjennomføre konsert-rekken, og det blir framført over 50 musikkstykker, forteller Bach. Hun kan også friste med et skikkelig flott høydepunkt mot slutten av dagen:
– Stevnets «pangavslutning» gjennomføres med Norges største aspirantkorpskonsert, 190 aspiranter, som framfører et nummer innøvd under stevnet, og et fellesnummer med alle frammøtte musikanter. Dette må da være årets største samlede korps, smiler hun.

– Hva gleder dere dere mest til?
– Vi ser fram til en arbeidsom men viktig og underholdende dag for korpsmusikantene i regionen, der vi feirer oss selv! Vi gleder oss over et tilreisende korps fra Tjøme! Men aller mest gleder vi oss til at de 1300 musikantene skal få «enestående opplevelser». Dette blir en dag de ikke glemmer, håper Bach.

Naturligvis er alle som vil, hjertelig velkomne til å høre på og ta del i dette som er (skole)korpsenes nest største festdag i Oslo. Vi sees på søndag!