Tom Åge Myhren underholdt med beretninger og betraktninger om livsgnistring og ildsjelpyromani. Han snakket begeistret om hvordan vi kan gjøre hverandre gode og hvordan skape engasjement i og rundt organisasjonen.

Tom har stor tro på menneskers skapende krefter basert på verdiene: fantasi, humor, galskap og handlingsmot. Gjennom gnistrende historier formidlet han dette, noe deltakerne tydelig satte stor pris på.

Årets musikalske åpning var ved Blåsanova, som ble startet av en gruppe ungdommer fra Telemark etter svart kurs sommeren 2017. De står for all organisering av korpset selv, og har hatt flere spilleoppdrag i løpet av høsten. Musikantene høstet stor applaus for sine innslag.

Tom Åge Myhren med sosial antenne på hodet.

Konferansen fortsetter videre med kurs for både dirigenter, styrerepresentanter og materialforvaltere, hvor en kan hente både inspirasjon og praktiske tips til bruk i korpshverdagen.

Kvelden er satt av til festmiddag, sosialt samvær, og sist, men ikke minst, øvelse og konsert med konferansens eget korps, Bølgeblikkbandet.