Det var mange helsingar og talar til Arne Tangen. NMFs president Rita Hirsum Lystad heldt tale til jubilanten. Her er eit utdrag:

Gratulerer med 90-års fødselsdag i dag, og gratulerer med 70 års medlemskap i Brevik Musikkorps!

Jeg har kommet for å hedre deg på vegne av Norges Musikkorps forbund (NMF) – som jeg ofte betegner som korpsfamilien nettopp fordi NMF som forbund står for dette fellesskapet og samholdet.

Du skal vite at det er en ære for en president å bli invitert for å gi deg en honnør. Jeg er utrolig ydmyk for hva du har bidratt med gjennom årenes løp – enten det er musikalsk, gjennom dugnad, være en god kamerat og sørge for at korpset har fått den sosiale og musikalske profil det har.

Plass til alle

Korpsbevegelsen har plass til alle, ung eller godt voksen. Korpsbevegelsen gir et tilbud om livslang læring og aktivitet – som er folkehelse i praksis. Det er jeg utrolig glad for og stolt av. Der er Brevik Musikkorps og du gode forbilder.

Jeg må tilbake til denne kaffekoppen – som kan se så enkelt ut, men i den ligger det mye samhold og inkludering. Nå i 2016 kommer altså Arne hver tirsdag 45 min før dere andre. Setter på kaffen og koker opp et par kanner og møter alle med et smil og nykokt kaffe – hver og en får sin dose. Dirigenten får spesialbehandling og får også kaffe servert på dirigentpulten sin.

Jeg tror ikke du tenker på dette som noe spesielt, men det er faktisk det! Det er det sosiale viktige elementet som gjør at hvert enkelt medlem gleder seg til å komme på øvelsen. Gjøre noe annet enn den daglige jobben, koble av og ha en sosial, musikalsk møteplass.

Brevik musikkorps er så utrolig stolt av deg – at de har lagt all sin sjel i denne festforestillingen. Du betyr så mye for dem – og du betyr mye for korpsbevegelsen i sin helhet.

Norges Musikkorps Forbund har engasjement, inkluderende og inspirerende som verdier. Disse verdiene er lite verdt hvis ikke vi som enkeltmedlemmer i hvert enkelt korps lever de ut. Det gjør du, Arne!

Utrolig engasjement

Du har lagt ned et utrolig engasjement i Brevik Musikkorps og i lokalsamfunnet. Du har inspirert alle rundt deg til å være med å bidra – til å bli engasjerte. Til å forstå hva et slikt fellesskap betyr for hver og en av oss. Og du er en inkluderende person – som ser hver enkelt. Og du har utviklet Brevik Musikkorps som inkluderingsverktøy i lokalsamfunnet.

Gjennom alt dette så har du bidratt til at Brevik Musikkorps har vokst seg frem til det korpset det er i dag. Det er jeg på vegne av korpsbevegelsen takknemlig for.

Norgesmester i korpsfrivillighet

Jeg vil tillate meg å utnevne deg som Norgesmester i frivillighet – ja, korpsfrivillighet – selv om jeg vet du har bidratt på mange andre områder også utenfor korpsmiljøet. Du er en ekte NMFer.

Med disse ordene vil jeg overrekke en gave på vegne av korpsbevegelsen og Norges Musikkorps forbund – Vi gratulerer hjerteligst med dine 90 år og 70 års medlemskap i Brevik Musikkorps. Tusen takk for alt du gjør – for oss alle i korpsbevegelsen og i samfunnet!

Mange ville helse jubilanten

Fleire talte til jubilanten. Blant andre frå Porsgrunn kommune, Norcem pike og guttekorps, Bamble musikkorps, tidldgare medlem og på vegne av tidlegere musikantar Torfinn Kittelsen, leiar av Brevik musikkorps Birgitte Ingebretsen, Irene Bordier Haukedal og Stein Haugland.

Korpset spelte Grand old man av Øyvind Strand som også dirigerte denne marsjen.

– Ramma kunne ikkje vore betre, skriv Brevik Musikkorps på FB-sida si. Tangen spelte sjølv påå The Thypewriter og på marsjen I beredskap av Sam Rydberg.

Sparebanken sør dukka opp med gåve på 20.000 kroner til jubilanten.

Sjå bilde på FB-sida til Brevik Musikkorps, og høyr Tangen på The Thypewriter.