Dette blir et tre-dagers samspillkurs de aller yngste, der lek og moro både med og uten instrument står i fokus.

De grønne kursene på Skjeberg fhs og Ringerike fhs er med overnatting, mens dagkurset på Sagene i Oslo er et dagkurs uten overnatting. Det samme gjelder for de gule kursene.

«Alle vil på kurs»
Grønt kurs er et relativt nytt kurs, fordi NMF har satt en nedre aldersgrense på alle de andre kursene og derfor ikke hadde et tilbud til de aller yngste. Grønt kurs skal gi et innblikk i hvor gøy og lærerikt det er på de eldre kursene, i tillegg til at musikantene lærer noe og kommer tilbake til korpset full av inspirasjon.

Få kunnskap om grunnleggende musikkteori, instrumentalferdigheter og dirigentens tegn. Samt samspill, mestring og musisering i korps og gruppe.

NMF Øst mener dette er med på å heve nivået også på de andre kursene fordi aldersforskjellen da ikke blir for stor, og man kan derfor jobbe med musikantene på en bedre måte både musikalsk, og ikke minst sosialt!

– All info finner du her