• Odd Erik Nordberg fra tidligere års Gule Sommerkurs er kunstnerisk leder.
  • Dette er et gratis ferietilbud til elever i barne- og ungdomsskolealder.
  • Det foregår på Lerstad Skole 2.-5. august (uke 31) kl. 09.00-15.30
  • Frokost og lunsj hver dag.
  • Åpent for de som spiller og de som ikke spiller i korps.
  • Man trenger ikke eget instrument om man ikke har.
  • Gehørbasert opplæring.
  • Fokus på dans med drillinnslag
  • Det blir samspill og i tillegg tilbud om sang og dans

På SommerPULSE lærer man musikk uten noter på ulike instrument basert på sør-afrikanske undervisningsmetodikk. Det blir en uke fylt med korpsmusikk, sang, dans og bevegelse. Tilbudet er åpent for barn med og uten korpserfaring. De som allerede spiller i korps tar med seg sitt instrument, og de som ikke spiller fra før får låne instrumenter på SommerPULSE.

Musikkinstruktørene er fra Norge med undervisningserfaring fra Sør-Afrika. I tillegg til instruktørene har vi et trivselsteam som holder et ekstra øye med det sosiale samspillet mellom deltakerne og sikrer at alle har det bra.

Det blir fire dager med opplæring og innøving av et program med musikk, dans og sang som rundes av med en avslutningskonsert – i tråd med gjeldende smittevernsregler.

Ferietilbudet SommerPULSE arrangeres av NMF, med støtte fra Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet), Norsk Musikkråd, Kulturtanken og Norec.

Video fra tidligere år