Nå ønsker vi å få kartlagt hva som er situasjonen. Vi oppfordrer alle korpsene til å gå inn i Korpsdrift.no og fylle ut spørsmålene rundt øvingslokaler. Dette er verdifull informasjon  å ha med oss når vi møter politikere og sier at «Bedre øvingslokaler for korpsene» er vår hovedprioritering.

Jo mer vi kan underbygge påstanden om dagens situasjon med harde fakta, desto lettere er det å selge inn et slikt budskap.

Vi har lagt ved en veiledning som skal gjøre det enklest mulig å fylle ut et slikt skjema. Det tar ikke lang tid, så gjør det gjerne først som sist.

Veiledning øvingslokale