Løsningen baserer seg på at korpsene sender ut faktura med KID, som leses inn via sentral OCR løsning. Det betyr at kassereren slipper å føre innbetalingen av fakturaene slik at oppfølgingen blir så enkel som mulig.

For at korpset kan ta løsningen i bruk, må bankkontoen KID aktiveres. Skjemaet under her må fylles ut og tas med til deres bank: Skjema for KID aktivering av korpsets konto

Denne avtalen må være på plass for at korpset skal kunne benytte fakturering med automatisk innlesing.

Økonomiløsningen har noen kostnader tilknyttet bruk. Banken tar noe for bruk av Kid/Ocr, og korpset faktureres i tillegg 10,- pr utsendt faktura fra NMF. Dette går til å dekke ocr løsningen samt videreutvikling av løsningen.