Tideligere president i NMF, Suzette Paasche, beskriver korps på følgende måte: «Her samles folk på tvers av kjønn og alder. I korpsene får man vokse med oppgavene, du arver ansvar, blir tillitsvalgt og lærer organisering. Alle får være med, og vi presterer i lag. Det er en god skole.» Dette er god argumentasjon for å spille i korps, men undersøkelser og forskning viser at musikk og kultur også er helsebringende.