Over 1100 korps har allerede gått over til Styreportalen, en oppdatert og moderne løsning med flere muligheter enn før. Og – dere slipper å begynne fra scratch,  alle medlemmer m.m. fra korpsdrift er med over til Styreportalen.

Klikk dere inn på styreportalen.no/nmf og registrer dere. Dere får et oppstartskurs slik at dere kommer godt i gang.  Følg også med på hva som skjer i din region – Styreportalen vil holde en del kurs utover våren.