Etter en grundig diskusjon i Forbundsstyremøtet 25. august, vedtok Forbundsstyret  å ikke sende utøvere til konkurransen i Kroatia.

– Styret hadde en lang og grundig diskusjon, og det er med tungt hjerte vi har valgt å ikke sende deltakere til Kroatia. Men med en usikker smittesituasjon var styret tydelig på at vi som organisasjon ikke kan forsvare å sende en stor delegasjon av utøvere til Kroatia, deriblant en stor andel under 18 år, sier NMFs president, Rita Hirsum Lystad.

Forbundsstyrets vedtak var som følger: «I lys av smittesituasjonen og vaksineringsgrad i Norge og Europa, ser ikke Forbundsstyret det som forsvarlig å sende drillere til EM i Kroatia i oktober 2021.«