Publisert 15/11/2019 - Oppdatert 17/11/2019 Forfatter: Monika Heggem

Invitasjon til NM skolekorps 2020

Invitasjoner til NM skolekorps janitsjar og brass og NM korpsdrill 2020 er sendt ut. Konkurransene foregår helgen 19.-21. juni, i Stavanger (brass) og Larvik (janitsjar og korpsdrill). Påmeldingsfristen er 1. februar 2020. Hvert år deltar over 10.000 musikanter og drillere i NMFs norgesmesterskap.

Virkemiddel for utvikling

Å delta i NM kan være utviklende for korpset. Forutsetningen for å lykkes er å bruke konkurransen som et virkemiddel i korpsets musikalske utvikling. Fokuseres det kun på resultatet, kan skuffelsen bli stor for musikantene. Med riktig fokus oppnår en både at korpsets og enkeltmedlemmets selvfølelse og identitet blir styrket. Det er gøy å vinne, men aller best er det å vinne over seg selv. 


Invitasjon til de ulike NM-arrangementene
:

–  NM skolekorps janitsjar

–  NM skolekorps brass

–  NM korpsdrill

 

Bli inspirert

I tillegg til egne prestasjoner, er NM også en unik mulighet til å oppleve andre korps, la seg begeistre over andres prestasjoner og bli inspirert til videre innsats. NM er en fantastisk arena hvor fellesskap og nettverksbygging mellom korps får en sentral plass. NMFs verdier engasjert, inspirerende og inkluderende skal prege NM-arrangementene.

Regler for deltakelse

Musikk

Reglene er hentet fra NM-reglementet – revidert oktober 2018.

 • Musikantene skal være født i 2001 eller senere
 • Musikanten skal være registrert medlem i det korpset hun/han deltar med innen 31.12.2019
 • Korps som ønsker å samarbeide om deltakelse i NM må søke om dette parallelt med påmeldingen, altså innen 1. februar 2020

Reglement for NM skolekorps (rev. okt. 2018)

Retningslinjer §6 Aldersdispensasjon

Retningslinjer §6 aldersdispensasjon NM skolekorps (rev. nov. 2018)

I oktober 2018 reviderte NMFs Forbundsstyret reglementet og paragrafen lyder følgende:

§6. ALDERSDISPENSASJON
(1) Det kan søkes aldersdispensasjon for inntil to faste musikanter.  Det vises til § 5.1 for betingelser for deltakelse.
Skriftlig søknad sendes administrasjonen innen 1. april.
(2) Ved deltakelse i 1. divisjon, er det ikke mulig å søke om aldersdispensasjon.

For NM skolekorps 2020 gjelder følgende:

 • Søknadsfristen 1. april er absolutt.
 • Det kan kun søkes dispensasjon for faste medlemmer. Med fast medlem menes registrert i korpsdrift.no. Jfr. §5.1 og §7.2.
 • Søknad om aldersdispensasjon kan ikke benyttes i forbindelse med §8 Sykdom og uforutsett fravær.

NMF vil igjen understreke §1 Formål med konkurransen der det bl.a. heter:

 • deltakelsen er forankret på rettferdighet og gode moralske verdier
 • musikkorpset kan prestere sammen og ta et felles ansvar for de mål som er satt

Drill

Reglement for korpsdrillkonkurranser i NMF per 01.10.2018

Retningslinjer

Musikalske retningslinjer

Musikalske retningslinjer
I 2014 utarbeidet NMF  retningslinjer for dommere. I tillegg til disse gjelder følgende:

 • Hvert korps har anledning til å fremføre selvvalgt verk. Maksimum spilletid er 15 minutter fra første til siste tone på scenen
 • Minst ett av verkene skal være originalskrevet
 • Verkene skal ikke være soliststykker

Last ned retningslinjer for dommere

Retningslinjer drill 

Retningslinjer – Korpsdrill NMF – per 10.11.2019

Aldersinndeling konkurranser i 2020

Oversikt over endringer i retningslinjene for drillkonkurranser fra 2018 til 2019 (revidert 10.11.2019)

 

Loading