Korpskamp i Lillestrøm Kultursenter blir en skikkelig høstfest: en underholdningskonkurranse for janitsjarkorps i Norge.

Program
Her kan du se hva korpsene skal spille, og når de går på scenen (pdf)!

I årets Korpskamp deltar det korps fra flere NMF-regioner, med et spennende og meget variert program. Dette vil man ikke gå glipp av!
(Er du medlem av et skolekorps i NMF Øst kommer du gratis inn på årets Korpskamp!)

Bilder fra fjorårets kamp

Hva er Korpskamp?
Konseptet er enkelt: Målet er å underholde publikum. Hvordan man løser dette, avhenger av hvilken klasse korpset er påmeldt i. Programklassen, med vekt på repertoar og musikk, og Underholdningsklassen med vekt på underholdning, dramaturgi og visuelle virkemidler. Konkurransen vil bli dømt av to dommere i hver sal. I Programklassen vil begge dommerne være musikkfaglig engasjerte og ha noter foran seg. I Underholdningsklassen vil det være en musikkfaglig dommer og en underholdningsdommer, som fokuserer på de visuelle og kunstneriske sidene av korpsets program.
Hvem er årets dommere?