På første dag av landsmøtet ble årsrapport og regnskap for 2014 0g 2015 vedtatt. Etter det presenterte valgkomiteens leder, Kristoffer Sundøy, innstillingen til nytt styre. Det er stor interesse for valget og mange som ønsker å sitte i Forbundsstyret.

Valgkomiteens leder, Kristoffer Sundøy, bekrefter dette til musikkorps.no.

– Valgkomiteen har hatt en grundig prosess, der regionlederne i NMF har vært vår viktigste base for å lytte til råd og innspill. Valgkomiteens innstilling er et minste felles multiplum av innspillene, og alle regionene vil kjenne seg igjen i noe.

Landsmøtet direkte

Fem nye navn

Valgkomiteen har blant annet satt opp en kompetanseplan, og øverst på den står «hjerte for korps». Til Forbundstyret er det fem nye navn som er foreslått. Listen er som følger:

Visepresident: Morten Hagevik (51) NMF Sør
Styremedlem: Inger Andrea Østby (20) NMF Nord-Norge
Styremedlem: David Hveem (22) NMF Hedmark/Oppland
Styremedlem: Per Qvarnstrøm (56) NMF Sør
Varamedlem: Jacob Falck (63) NMF Øst

– Morten Hagevik er en mann med bred kulturerfaring. Han er nominert fra NMF Sør, og vi anser han som en sterk kommunikator og motivator, sier Sundøy.

– Det er en god blanding av unge og litt eldre av de navnene som er foreslått?

– Ja, vi har innstilt på to veldig unge styremedlemmer, men begge disse er veldig reflektert, og det er viktig at NMF har unge under 26 år i Forbundstyret. Ellers er Per Qvarnstrøm faglig tung innen økonomi, og er økonomidirektør på Sykehuset Sørlandet. Men som alle andre, har også han «hjerte for korps», sier Sundøy med et smil.

På varaplass er det også et nytt navn. Jacob Falck er nærmest for en institusjon å regne blant skolekorpsene i Asker og Bærum, og vil med sin erfaring kunne tilføre Forbundstyret mye.

– Han er faktisk den som har fått flest nominasjoner, sier Sundøy.

I tillegg har valgkommiteen innstilt nåværende president Rita Hirsum Lystad til president.

Ny visepresident

Morten Hagevik er altså den som skal bekle nestlederrollen i NMF de neste to årene – dersom valgkomiteens innstilling går gjennom. Hagevik underviser både på Høgskolen i Oslo og Akershus (lærerutdanningen), og på Tønsberg kulturskole. Og det er der vi får tak i han.

Morten Hagevik er innstilt som visepresident før Landsmøtet 2016. Foto: privat

Morten Hagevik er innstilt som visepresident før Landsmøtet 2016. Foto: privat

– Hva er motivasjonen din for å gyve løs på et slikt verv, og hvem er du egentlig?

– Først av alt må jeg si at det var veldig hyggelig å bli spurt! Jeg er oppflasket med korps, og startet min karriere i Glomfjord skolekorps på Helgelandskysten. Så jeg er nok en slags skapnordlending, ler han.

I korpset fikk han delta på NMFs instruktørkurs og etter hvert både D1, D2 og D3, NMFs dirigentkurs. Her var nok den største opplevelsen å ha Trevor Ford og Christer Johannessen som lærere. Deretter tok han klarinetten og dirigentpinnen sin med til Toneheim. Etter folkehøgskolen ble det åtte års studium på Norges musikkhøgskole, hvor han tok et hovedfag i musikkpedagogikk. Der jobbet han mye med musikk brukt som et middel i bl.a. språkopplæringen for innvandrere.

Dirigerer skolekorps

– Jeg vil si det slik at tiden i korps har formet meg til å bli den jeg er, sier han. Og jeg har virkelig mye å takke korpsbevegelsen for! NMF er ikke bare den største kulturorganisasjonen i landet, men etter min mening også den viktigste. Og det er en organisasjon som når ut til musikk- og drillglade i alle generasjoner, vektlegger Hagevik.

– Min motivasjon for å ta vervet som visepresident, er å bidra til å løfte det enkelte korps ytterligere opp og fram, sier Hagevik, mens en utålmodig klarinettelev venter på at timen skal starte.

Morten Hagevik har bred kulturpolitisk erfaring fra Norsk musikkråd, Norsk teaterråd, Kulturhuset Bølgen, Det Norske Kammerorkester, Risør kammermusikkfestival blant annet. Han har også sittet i styret i Frivillighet Norge. Og han dirigerer Haukerød skolekorps i Sandefjord.

– Ikke glem at jeg brenner for mangfoldighet i alle former, sier han på tampen av vår telefonsamtale.

– Korps er en fantastisk hobby for alle!

Økonomien snudd

Forrige landsmøte var nok en del preget av til dels store underskudd i 2012 og 2013. Men både 2014 og 2015 har vist solide overskudd, og NMF har nå opparbeidet den egenkapitalen som organisasjonen ønsker.

– Hvilke tiltak er iverksatt for å få gjennomført snuoperasjonen?

– Først og fremst gjorde det forrige styret en del nødvendige tiltak som var både krevende og ubehagelig. Deretter er det blitt jobbet kontinuerlig med å få plass gode rutiner og etablert en mer nøktern kultur. Det er heller ikke til å legge skjul på at vi hadde været med oss under landsfestivalen i Trondheim i 2014, dermed fikk vi et enda bedre resultat enn budsjettert, sier NMFs generalsekretær, Karl Ole Midtbø.

Nå ser han frem mot årets landsmøte og håper på gode diskusjoner i Kristiansand.

– Vi skal blant annet vedta en ny handlingsplan, og vårt klare fokus på å hjelpe det enkelte korps, gjennom blant annet satsing på dirigenten på alle nivå, kommer til syne i forslaget som er lagt fram.