Prosjektmidlene er tildelt fra kommunens prøveprosjekt «Korpsmusikk for eldre».

– Dette blir gøy! Møtet mellom yngre og eldre generasjoner vil stå sentralt i dette konsertkonseptet, avslører daglig leder Thor Olav Fjellhøi, og forklarer:
– Dette skal ikke bare gjenspeiles i de musikalske aspektene, men også i hvordan selve arrangementet blir tilrettelagt.

Skolekorpsene i Oslo vil bli invitert til å søke om deltakelse, og vi tar sikte på å involvere mange bydeler.
– I potten ligger en hyggelig gulrot, lover Fjellhøi.

Det gjelder å følge med!

Konseptet og den endelige pakken utarbeides i disse dager.
– Vi ser for oss at programmet vil ha en ramme som spiller på musikk fra de siste 100 årene relatert til Musikkorpsenes år, med vekt på repertoar som treffer publikum.

Nå nærmer sommeren seg, men høsten kommer fort. Det vet daglig leder:
– Vi håper å kunne åpne for at korpsene kan søke om deltakelse fra slutten av august, forteller Fjellhøi, og oppfordrer alle til å følge med på Facebook-sidene til regionen: facebook.com/NMFost