Hvordan kan innføring av rammeplanen «Mangfold og fordypning» gi dyktigere musikkutøvere i skolekorpset? Dette er problemstillingen i masteroppgaven.

Karsten trekker frem de viktigste funnene i undersøkelsen sin:

  • Fast møtepunkt for korpset og kulturskolen.
  • Alle involverte parter vektla viktigheten av å møtes til strukturerte møter.
  • Korpsnoter i opplæringen er en suksessfaktor for mestring hos musikantene.
  • Korpset og kulturskolen er en «greie».
  • Musikantene opplever ikke at de er med på to forskjellige aktiviteter. Kulturskolen og korpset er ett.

Ballade har tidligere publisert dette sammendraget fra masteroppgaven. 

Hele masteroppgaven kan også lastes med fra denne artikkelen publisert av Norsk Kulturskoleråd.