Fauske Skolekorps og NMF Nord-Norge inviterer til korpsfestival i eit folkehelseperspektiv. Her blir det musikk bakkeløp med speling, dansemattekonkurranse, skritteljarkonkurranse og fyrste nord-norske mesterkap i «Moderne musikk-5-kamp» og «Moderne musikk-3-kamp».

Korpsfestivalen er eit av NMFs fyrtårn i framtida for festivalar i den nordlege regionen.