Det var i helgen stor korpsaktivitet i indre Troms, da rundt 90 musikanter i alderen 5 – 60 år var samlet for å spille konsert i Målselv kirke. Midt-Troms brass, som er etablert for å gi fortrinnsvis ungdom og voksne et ekstra spilletilbud, inviterte til konsert sammen med Karlstad Musikkorps og regionkorpset til Troms og Nordre Nordland. Sistnevnte korps består av 55 ungdommer i alderen 13 – 21 år, hvorav 46 av dem var deltakere under helgens konsert. Korpset ble kyndig ledet av deres faste dirigent, Erlend Eide.

Både Midt-Troms brass og Karlstad musikkorps er brassband med hovedtilhørighet i midre del av Troms fylke. Alle tre korpsene leverte flotte musikalske prestasjoner, til publikums store glede. Særlig kan Karlstads versjon av «Pirates of the Caribbean», Midt-Troms brass` versjon av «Concerto D`amore» og regionkorpsets fremførelse av «Star Wars saga» trekkes frem som musikalske høydepunkter under konserten.

Midt-Troms brass ble dirigert av Line Magnussen, som også medvirket sammen med Karlstad Musikkorps på kornett. Flere av musikantene under lørdagens konsert var gjengangere i de ulike korpsene. I regionkorpset ToNN medvirket Thomas Hustad på euphonium, som til daglig spiller i Karlstad Musikkorps. Karlstad Musikkorps ble energisk dirigert av Laila Karlstad.

Regionkorpset ToNN, her med treblåsgruppen

Regionkorpset ToNN, her representert ved treblås.

Flotte prestasjoner fra både barn, ungdom og voksne gjorde konserten til en smakfull opplevelse, og konferansier og leder i Midt-Troms brass, Jarle Hegstad, uttrykte glede over at så mange hadde tatt turen for å høre de tre korpsene.