Lære av hverandre

Noen regioner i NMF er allerede i gang med Korpsklynger. Målet er å gi faglig påfyll og bygge nettverk korps imellom. Mange korps rundt om i landet sitter med mye kompetanse som andre kan ha nytte av.

– Mange korps fungerer allerede godt i dag. Korpsklyngene vil bedre korpshverdagen i hvert enkelt korps, sier musikksjef i NMF Rune Hannisdal.

Det er viktig at korpset selv er med på å skape motivasjon og nysgjerrighet for å utvikle korpset.

NMF har opparbeidet seg god kunnskap og kompetanse som det er ønskelig at korpsene skal dra nytte av for å løse hverdagsutfordringer i korpset.

– Det er viktig at korpset selv er med på å skape motivasjon og nysgjerrighet for å utvikle korpset. Skjer det, vil de få resultat, sier korpsutvikler Per Einar Fon.

Her finner du mer informasjon om Korpsklynger.

Møteplass

Metodene skal være fleksible utfra korpsets behov. Ønsket er at hele styret og dirigent deltar. De må sammen definere hva som gir vekst og utvikling. Den sikreste veien til vekst og utvikling (suksess) er god musikalsk opplæring og et godt samspill hvor hvert enkelt medlem føler seg sett, hørt og tatt på alvor.

Vekst og utvikling skjer gjennom god musikalsk opplæring og et godt samspill der hvert enkelt medlem føler seg sett, hørt og tatt på alvor.

For å styrke hvert korps i klyngen er det viktig med:

  • Motivasjon – små konkrete handlinger hver uke for å bli bedre og flere.
  • Korpset må dokumentere hva det skal arbeide med etter gitte tidsfrister i Klyngen.
  • Hvor ofte korpsene i Klyngen skal møtes, avtaler de etter behov.
  • Korpsene må selv gjøre arbeidet med egen utvikling.