Korpspraten er tenkt som en uformell møteplass hvor man kan dele ideer, bekymringer, suksesshistorier og er en arena hvor korpsfolk møter korpsfolk. De første to møtene har vi satt et tema, men for møtene etter dette setter vi tema etter ønsker fra korpsene.

Vi starter med to møter, ett for skolekorps og ett for voksenkorps.  Generasjonskorpsene deltar der de ønsker. Møtet starter 19.30 og vi holder på 1,5 – 2 t.

Datoer:

Skolekorps – siste mandag i måneden Voksenkorps – siste onsdag i måneden
31. august – Tema: Sesongstart og corona 26. august – Tema: Sesongstart og corona
28. september – Tema: Musikalske mål i en annerledes sesong 30. september – Tema: Musikalske mål i en annerledes sesong
26. oktober – Tema: Etter ønske 29. oktober – Tema: Etter ønske
30. november – Tema: Etter ønske 25. november – Tema: Etter ønske