Det er flere forhold som kan gjelde. En ting er utreise fra Norge og transportørenes bestemmelser (fly-/og fergeselskap), men immigrasjonsmyndighetene på reisemålet kan ha særegne bestemmelser i forhold til barn som reiser uten foresatte. Dette blir stadig viktigere å sjekke i god tid før korpsturen.

På henvendelse til Politidirektoratet blir det bekreftet at det er økende fokus på dette. For å være helt sikker kan man innhente fullmakt fra foresatte, samt kopi av foresattes egne pass. Det kan dessuten være lurt å ha med kopi av fødselsattest (til barnet) om barn og foresatte har ulike navn.

Forslag til foresattes fullmakt på utenlandsreise (Word)

Forslag til foresattes fullmakt på utenlandsreise (Pdf)

Infomasjon om de enkeltes lands bestemmelser kan søkes opp på Utenriksdepartementets hjemmesider (reiseinformasjon). Vi anbefaler alle å hente oppdatert informasjon på UDs hjemmesider – her finnes også oversikt over Norges representasjon i utlandet.

Det kan være lurt å forberede seg allerede nå på å sikre at all dokumentasjon er i orden i god til før neste korpsreise.