Vi har tidligere meldt i Reiselivsinfobrev (september 2016) at vi har fått signaler om at korpsledelsen kan treffe på problemer når korpset skal dra til utlandet.
I ett tilfelle fikk et skolekorps problemer ved avreise fra en norsk flyplass til England pga manglende dokumentasjon for mindreårige.

Sjekk i god tid

Det er flere forhold som kan gjelde. En ting er utreise fra Norge og transportørenes bestemmelser (fly-/og fergeselskap), men immigrasjonsmyndighetene på reisemålet kan ha særegne bestemmelser i forhold til barn som reiser uten foresatte. Dette blir stadig viktigere å sjekke i god tid før korpsturen.

På henvendelse til Politidirektoratet blir det bekreftet at det kommer til å bli økende fokus på dette. Noe regelverk er enda ikke kommet på plass, men det påpekes at korpsledelsen bør innhente fullmakt fra foresatte, samt kopi av foresattes egne pass. Få dessuten kopi av fødselsattest (til barnet) om barn og foresatte har ulike navn.

Forslag til foresattes fullmakt på utenlandsreise (Word)

Forslag til foresattes fullmakt på utenlandsreise (Pdf)

Infomasjon om de enkeltes lands bestemmelser kan søkes opp på Utenriksdepartementets hjemmesider (reiseinformasjon). Vi anbefaler alle å hente oppdatert informasjon på UDs hjemmesider – her finnes også oversikt over Norges representasjon i utlandet.

Det kan være lurt å forberede seg allerede nå på å sikre at all dokumentasjon er i orden i god til før neste korpsreise.