Krisepakke 3 gjelder for hele perioden 12. mars – 31. desember. Det betyr at de som ikke søkte innen fristen 15. september på krisepakke 2 får en ny frist.

I krisepakke 3 gjelder at for avlyste arrangement i perioden 1. september – 31. desember kan korpsene få inntil 70 % av tapte inntekter refundert. Men avlyste arrangement i perioden 1. november – 31. desember vil kun gi inntil 50 % av tapte inntekter. Dersom man derimot gjennomfører arrangement i sistnevnte periode kan man også søke om midler, og her vil en kunne motta inntil 70 % kompensasjon.  Dette er grep som er ledd i regjeringens strategi om å stimulere til tiltak, i stedet for å avlyse tiltak.

En god ordning

Lotteritilsynet har nå lagt ut kriterier og søknadsskjema. 

– Vi er godt fornøyd med at frivilligheten får disse pengene, selv om vi svært gjerne skulle sett at nedre grense på 25 000,- for inntektstap ble tatt bort. Bortsett fra det er vi rimelig godt fornøyd med innretningen på de siste krisepakkene som regjeringen har kommet med, sier NMFs generalsekretær, Karl Ole Midtbø.

Det blir fortløpende utbetalinger og en endelig søknadsfrist på 15. januar.

Forskriften for krisepakke 3

Regjeringens pressemelding om krisepakke 3

Stimuleringsordning

I tillegg til Krisepakke 3 er det fredag 23.10 klart for en stimuleringsordning for hele kulturlivet. Dette er en ordning som løper fra 1. oktober og som er ment å bidra til at konserter og andre kulturtiltak IKKE blir avlyst.  Stimuleringsordningen har en ramme på 500 millioner for høsten 2020, og vil bli forvaltet av Kulturrådet. Ordningen legger opp til rask utbetaling og søknadsbehandling.  Ordningen har løpende søknadsfrist, men siste mulighet for å søke er 1. desember kl 13.

Les mer om ordninger her

Regjeringens pressemelding om ordningen