NMF har forsøkt ulike løsninger til forhåndskvalifisering til NM Korpsdrill i løpet av de siste årene. Først var det videokvalifisering i alle duett- og solistklasser, mens troppene fikk stille uansett. I 2014 arrangerte vi en stor landsfestival i starten av sommerferien, og med tre hele dager (i tillegg to haller den første dagen), kunne alle prøve seg. Dette var et spesielt stort mesterskap på grunn av festivalen og grunnlovsjubileet, så det ble nødvendig med en mer varig løsning.

I 2016 (som i 2015) blir det kvalifisering til NM korpsdrill på de regionale mesterskapene i perioden januar-april. Til NM melder korpsene først på sine startnummer i klasser uten krav til kvalifisering. Deretter får de en ny frist til å melde på startnummer i klassene med krav til kvalifisering.

Følgende regionale mesterskap kan man kvalifisere seg på:

 • Skjærgårdsdrill 29. - 31. januar 2016 i Horten (NMF Sør)
 • H/O-Mesterskapet i drill 6 - 7. februar 2016 i Gausdal utenfor Lillehammer (NMF Hedmark/Oppland)
 • Vinterpokalen 6. - 7. februar 2016 i Sveio utenfor Haugesund (NMF Rogaland og NMF Hordaland) 
 • Østlandsmesterskapet i drill 4. - 6. mars 2016 på Jessheim (NMF Øst)
 • Nordlysdrilliaden 12. - 13. mars 2016 i Bodø (NMF Nord-Norge)
 • Midtnorsk Mesterskap i drill 11. mars 2016 i Molde (NMF Nordvest)
 • Trøndersk Mesterskap i drill 23. - 24. april 2016 på Stjørdal (NMF Trøndelag)

Dersom Drill Grand Prix arrangeres i 2016 mellom januar og april, så vil også denne inngå som kvalifiseringskonkurranse. DGP er et samarbeidsprosjekt med sportsdrillkomiteen i Norges Danseforbund, og det er pr. dags dato ikke satt opp ny dato for neste DGP.

Viktig informasjon om kvalifiseringskonkurransene:

 • Man kan stille i så mange konkurranser man vil, med forbehold om at konkurransen ikke er fulltegnet. Se invitasjon fra den enkelte arrangør.
 • Det er klassene Solo 1 Baton og Drilldans solo i preteen, junior og senior man må kvalifisere seg til. Alle andre klasser og aldersinndelinger er åpne for alle.
 • Det er ingen kvotering i forhold til regional tilhørighet.
 • For å bli kvalifisert til NM Korpsdrill i Solo 1 Baton og Drilldans solo i preteen, junior og senior må man har oppnådd minst 60 poeng etter trekk i preteen, og minst 70 poeng etter trekk i junior og senior ved en av konkurransene nevnt ovenfor. Poengsummen må være oppnådd i den klassen* man vil kvalifisere seg i.
 • Fra og med 1. september 2014 ble det benyttet samme poengskala i alle klasser og divisjoner, det betyr at det spiller ingen rolle hvilken divisjon man stiller i, så lenge man oppnår poengkravet. Se skalaen nederst i denne nettsaken.
 • Deltakere som har kvalifisert seg og som ønsker å stille på NM, må selv sende inn påmelding der man viser til konkurransen man har stilt i, og det innen fristen gitt i NM-invitasjonen.
 • Det blir ikke innvilget noen dispensasjon i forhold til sykdom/skade e.l. Dersom man ikke får kvalifisert seg ved noen av de nevnte regionale mesterskapene, får man ikke stille i NM-finale. Trøndersk Mesterskap i drill er absolutt siste mulighet til å kvalifisere seg.

*Med klasse menes f.eks. Solo 1 Baton. Man må ha klart poengkravet i Solo 1 Baton, for å være kvalifisert i Solo 1 Baton, tilsvarende for Drilldans solo. Man kan ha stilt i enten Beginner, Intermediate eller Advanced, det har ingen innvirkning på poengsummen man får. På NM er det kun konkurranse i Advanced.

Poengskala i drillkonkurranse i NMF f.o.m. 1. september 2014:

Dommerne kan gi opptil 20 poeng pr inndeling i dommerskjema. Avhengig av teknisk kvalitet, innhold og oppbygging av koreografi og presentasjon, settes det poeng for utførelsen. Den totale poengsummen et startnummer får, kan bidra som veiledning for instruktør i forhold til valg av divisjon:

Advanced / 1. divisjon               70,0 – 100,0 poeng

Intermediate / 2. divisjon         50,0 – 75,0 poeng

Beginner / 3. divisjon                   0,0 –  60,0 poeng

Mange av dagens konkurranseklasser har ikke divisjonsinndeling. Da vil poengsummen gi en indikasjon på hvilket nivå man er på. Med trening og utvikling i positiv retning, vil man med den nye skalaen oppleve å øke i poeng fra år til år, og ikke lenger gå ned i poeng når man avanserer til en høyere divisjon.

Har du noen spørsmål, ta kontakt med nasjonal drillkonsulent i NMF på ingridy@musikkorps.no.