Elverum Janitsjarkorps søker etter en dirigent som er engasjert, har godt lag med ungdommer og voksne, gode musikalske evner, er fleksibel og vil være med på å utvikle korpset sammen med styret i korpset og korpsmedlemmene.

Elverum Janitsjarkorps er et av to voksenkorps i Elverum kommune. I 2018 har korpset feiret 95-årsjubileum. Korpset har en besetning på rundt 50 medlemmer i alderen 16 – 76 år. Korpset har ulike konserter og opptredener gjennom året. Alt i fra konserter med solister til oppdrag for Elverum håndball. Øvelsesdag er tirsdager og disse holdes på Søbakken skole.

Dirigenten skal ha ansvar for musikalsk ledelse/instruksjon på korpsets øvelser og opptredener. Dette innbefatter ukentlige øvelser, deltakelse på helgeseminar, konserter, valg av repertoar og deltakelse i planlegging av aktiviteter og konserter. Dirigenten skal gi alle musikantene utfordringer. Dirigenten vil få musikalsk frihet til å drive korpset i ønsket retning.

Arbeidsoppgaver:
*  Dirigenten er musikalsk ansvarlig for korpsets utvikling, herunder planlegging og tilrettelegging av det korpset skal spille,
direksjon på øvelser og konserter, og deltagelse på korpsets styremøter ved behov.
*  Delta på konserter, spilleoppdrag og seminarer.
*  Bidra til en god overgang fra skolekorpsene vi rekrutterer fra
*  Inspirere og motivere enkeltmusikanter og korpset som helhet.

Kvalifikasjonskrav:
*  Relevant utdanning fra høyskole eller universitet. Erfaring og personlige egenskaper kan erstatte formell kompetanse.
*  Det er en fordel med erfaring som dirigent for voksenkorps.
*  Relevant musikalsk og pedagogisk erfaring.
*  Gode samarbeidsevner. Dirigenten må samarbeide godt med korpsets styre, og engasjere korpsets medlemmer.

Personlige egenskaper:
Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner med både godt voksne og ungdommer.
*  Selvstendig og løsningsorientert.
*  Evne til å inspirere og begeistre.
*  Ønske om og glede av å arbeide med ungdom og godt voksne.
*  Kreativ og initiativrik.

Attester og vitnemål etterspørres før tilsetting finner sted. Vi vil ta en prat med noen av søkerne før vi ansetter noen. Politiattest skal forevises.
Lønns- og arbeidsvilkår for dirigenter er i samsvar med Norges Musikkorps forbunds “Arbeidsbeskrivelse for instruktører og korpsdirigenter”. Vi trenger dirigenten på plass så snart som mulig.

Vedr spørsmål til stillingen, ta kontakt med: 
leder Hilde Johansen Egeberg: 91886548

Søknad sendes til:  hilde.johansen.egeberg@vaaler-he.kommune.no

Søknadsfrist: 23. november 2018