Du trives med å jobbe med barn og ungdom, tar en tydelig og positiv lederrolle og gir musikanter og korpset som helhet utfordringer som gir god musikalsk utvikling, musikkglede og mestring.

Som dirigent har du ansvaret for musikalsk ledelse og instruksjon for korpset, for planlegging av repertoar og deltakelse i planlegging og gjennomføring av ukentlige øvelser, konserter, seminarer og andre opptredener.

HJGK består av ca. 20 musikanter i alderen 9-12 år, og korpset øver på torsdager i Hamar Kulturhus. Medlemmene får individuell instrument-opplæring i kulturskolen. Dirigenten skal samarbeide godt med korpsleder, korpsets styre og hovedstyret i Hamar Janitsjarskole. Dirigenten inngår i et kollegium med de øvrige dirigentene i Hamar Janitsjarskole.

Arbeidsoppgaver:

 • Dirigenten er musikalsk ansvarlig for korpsets utvikling, herunder planlegging og tilrettelegging av repertoar, direksjon på øvelser, seminarer, konserter og spilleoppdrag.
 • Inspirere og motivere enkeltmusikanter og korpset som helhet.
 • Dirigenten deltar i møter i Musikkutvalget og på styremøter ved behov.
 • Bidra i rekrutteringsarbeid og bidra til en god overgang fra de yngre leddene/korpsene, samt samarbeide tett med øvrige instruktører og dirigenter i Hamar Janitsjarskole.

Kvalifikasjonskrav:

 • Relevant musikkfaglig og pedagogisk utdanning fra høyskole eller universitet. Erfaring og personlige egenskaper kan erstatte formell kompetanse.
 • Erfaring som dirigent for skolekorps.
 • Relevant musikalsk og pedagogisk erfaring i arbeid med barn og unge.
 • Det er en fordel om dirigenten kan tilpasse musikk til korps/ulike ferdighetsnivåer slik at alle musikanter får utfordringer tilpasset sitt nivå.

Personlige egenskaper:

 • Ønske om og glede av å arbeide med barn og unge.
 • Evne til å inspirere og begeistre.
 • Gode samarbeidsevner. Dirigenten må samarbeide godt med korpsleder, korpsstyre og hovedstyre, og engasjere korpsets medlemmer.
 • Selvstendig og løsningsorientert.

Attester og vitnemål etterspørres før tilsetting finner sted. Politiattest skal forevises.
Lønns- og arbeidsvilkår for dirigenter er i samsvar med Norges Musikkorps Forbund, “Arbeidsbeskrivelse for instruktører og korpsdirigenter”. Lønnsplassering etter utdannelse og praksis. Våre dirigenter honoreres som selvstendig næringsdrivende etter avtale.

Ønsket tiltredelse er 1. november 2023. Stillingsprosent er estimert til: 19,21 %.

Spørsmål rundt stillingene kan stilles
leder Tanja Sveen på tlf: 994 40 319,
korpsleder for HJGK Miriam Schytte på tlf: 930 34 287 eller
dirigent i HJSK Kristoffer Kregnes 984 36 374.

Søknad med CV sendes til post@janitsjarskolen.no
Søknadsfrist 31. august 2023.