NMF jobber for at alle barn, unge og voksne skal ha lik mulighet til å kunne være medlem i et korps. Som en del av vår satsing på inkludering, søker vi en inkluderingsmedarbeider i 60 % stilling. Stillingen har arbeidssted ved NMFs kontor i Bergen.

Norges Musikkorps Forbund (NMF) er landets største frivillige kulturorganisasjon med ca. 60.000 medlemmer fordelt på over 1.600 korps. Norges Musikkorps Forbund skal gjøre musikkorps til en attraktiv fritidsinteresse for alle barn, unge og voksne. NMF er inndelt i åtte regioner og har totalt 50 ansatte.

Som inkluderingsmedarbeider blir du del av et nasjonalt inkluderingsteam som jobber for korps i hele landet.

Stillingen vil blant annet medføre:

 • Særlig fokus på utvikling av konseptet «korpsguide»
 • Synliggjøring av korps som fritidsaktivitet
 • Videreutvikle og iverksette tiltak som fremmer deltakelse for barn og voksne som av ulike grunner faller utenfor organiserte fritidsaktiviteter
 • Oppfølging av lokale korps og deres lokalmiljøer
 • Oppfølging og utvikling av gode samarbeidsrutiner med offentlige og kommunale instanser i samhandling med lokale korps

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning innen humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag eller liknende
 • Kjennskap/erfaring innen frivillighetsarbeid og organisasjonsarbeid
 • Kjennskap til det offentlige
 • Erfaring med kommunikasjonsarbeid
 • Erfaring fra prosjektarbeid og prosjektledelse

Vi ser etter en person som har:

 • Interesse for inkluderingsprosesser og har kjennskap til målgruppen sosialt og økonomisk vanskeligstilte barn, unge og voksne
 • Utviklingsfokus, gode kommunikasjonsevner og er initiativrik
 • Evne til å jobbe målrettet i en hektisk hverdag

Stillingen rapporterer til prosjektleder. Den som ansettes må forevise politiattest. NMF har tariffavtale inngått med MFO og Lederne. Lønn etter avtale, med tiltredelse: Snarlig

Vi kan tilby spennende og utfordrende oppgaver i et viktig satsingsområde for organisasjonen. Den som ansettes blir også en del av det totale arbeidsmiljøet i NMF, som er faglig dyktig og kreativt.

Det må påregnes noe reising i jobben, samt ettermiddag/helg/kveldsarbeid.

Spørsmål om stillingen rettes prosjektleder Katja Furnes: 982 82 374 eller katja@musikkorps.no.

Søknad og cv sendes til arne@musikkorps.no. Merk søknaden «søknad inkluderingsmedarbeider Bergen».

Søknadsfrist: 9. april