• Korpset søker personer som har utdanning innen musikk (eller er under utdanning), fortrinnsvis fra høgskole eller universitet. Personen bør være tydelig og strukturert, og ha gode samarbeidsevner.
  • Tiltredelse fra august 2020.Instruksjonen foregår på Korta skole i tidsrommet 14.00 – 20.00.
  • Korpset er fleksible på undervisningsdag.
  • Musikantene har 30 min. enkeltundervisning, og er på nybegynnernivå.
  • Det anslås ca 8-10 elever.

Arbeidsoppgaver:

– Forberede og gjennomføre instruksjon

– Sørge for god kommunikasjon med hjemmet

– Kommunikasjon med musikalsk leder vedr. musikantenes faglige progresjon

– Samarbeid med styret rundt annen oppfølging av musikantene

 

Korpset tilbyr:

– Et veldrevet korps med lange tradisjoner

– Et korps under oppbygning og mulighet for flere elever

– Gode lønnsbetingelser

 

Spørsmål om stillingen rettes dirigent Kristine Lægernes : 97008958 eller raufoss-skolekorps@online.no.

Søknad med CV sendes til raufoss-skolekorps@online.no snarest.