«Dokka Musikkorps skal bli det foretrukne korpset i regionen. Vi er stolte musikanter, det er morsomt og vi spiller utfordrende musikk som vi mestrer» – dette er korpsets visjon.

Dokka Musikkorps er opptatt av å være et kulturbidrag i Nordre Land og holder jevnlig konserter og deltar i arrangementer som skjer i kommunen.

Det søkes etter en dirigent som kan utvikle korpset i henhold til mål og visjon, med relevant utdanning og erfaring, og som kan vise til gode resultater. Det legges vekt på personlige egenskaper.

I 2021 fyller korpset 100 år og dette skal markeres gjennom året. Ny dirigent blir en viktig bidragsyter i planleggingen av dette.

Det øves fast på mandager fra klokka 19.00-22.00 i gode lokaler i Sentrum kino på Dokka.

Det forutsettes at tjenesten faktureres som selvstendig næringsdrivende. Honorar etter avtale.

For mer informasjon kontakt Bente Skinnerud på telefon 977 59 798.

Skriftlig søknad med CV sendes til:
Dokka Musikkorps
Postboks 81
2882 Dokka
e-post: beskin@online.no

Søknadsfrist: 1. mai 2020