Fra 18. august 2015 er det ledig stilling som slagsverksinstruktør for Vang skolekorps.

Vang skolekorps består av 56 musikanter i alderen 6-19 år, fordelt på tre korps med ulikt nivå. Aspiranter har 21 medlemmer, juniorkorps har 18 medlemmer og hovedkorpset har 17 medlemmer. Vi rekrutterer medlemmer fra fire barneskoler i Hamar kommune (Ridabu, Lovisenberg, Lunden og Ingeberg).

Stillingen innebærer timebasert individuell instruksjon og gruppebasert opplæring av elever i rytmisk og melodisk slagverk. Antall elever vil variere etter antall medlemmer med slagverk som hovedinstrument, og behov for opplæring i slagverk. Vang skolekorps har for tiden 4 medlemmer som spiller slagverk, hvorav tre i hovedkorpset.

Spilleopplæringen foregår på Ridabu skole etter avtale med de enkelte elevene. Annet tidspunkt og sted kan avtales. Noe av spilleopplæringen vil foregå på korpsets felles musikkøvelser på mandager kl. 18-20.15.

Krav til kompetanse: Det er ønskelig med faglærerutdanning i musikk eller annen musikkfaglig kompetanse. Det er krav om kompetanse på både rytmisk og melodisk slagverk. Pedagogisk kompetanse er en forutsetning, og tilsetting legges det vekt på en bevisst holdning til pedagogisk arbeid med barn og unge, evne til å inspirere og formidle samt engasjement og personlig egnethet.

Lønns- og arbeidsvilkår for instruktører er i samsvar med Norges Musikkorps Forbunds «Arbeidsbeskrivelse for instruktører og korpsdirigenter». Lønnsplassering etter utdannelse og praksis.

Søknadsfrist 20.06.2015.

Søknad sendes på e-post til korpsleder Thomas Amundsen: thomas(a)villamar.no

Attester og vitnemål fremlegges ved intervju eller etterspørres før tilsetting finner sted. Politiattest skal forevises før eventuell tilsetting. Nærmere opplysninger om stilling fås ved henvendelse til korpsleder Thomas Amundsen tlf. 95248998 eller styreleder Gunhild T. Alstad, tlf. 41524143.