Praktiske opplysninger:
Korpset  øver på Disen Kulturveksttun på Hamar, tirsdager kl 18.30.-21.30
Dirigenten er med i musikkutvalget.
Tiltredelse august 2020
Korpset ønsker prøvedirigering av aktuelle kandidater.

Ønskede kvalifikasjoner:
Relevant utdanning og praksis, fortrinnsvis fra høgskole eller universitet.
Personlige egenskaper:
– Tydelig og strukturert
– God på samarbeid og kommunikasjon

Honorar etter avtale
Spørsmål om stillingen rettes til leder i korpset:
Camilla Persson på tlf 92293335 eller e-post camilla.persson65@gmail.com
Søknad og CV sendes styret

Søknadsfrist: 1. mars 2020