Praktisk informasjon:

– Tiltredelse fra august 2021.

– Instruksjonen foregår på Korta skole på Raufoss i tidsrommet 14.00 – 20.30. Aktuelle dager drøftes med korpset.

– Musikantene har 30 min. enkeltundervisning eller 45 min. i gruppe.

– Musikantene er  8-18 år.

– Det anslås ca 4-7 elever på fløyte og 8-10 elever på grovmessing (trombone/baryton)

 

Arbeidsoppgaver:

– Forberede og gjennomføre instruksjon

– Sørge for god kommunikasjon med elvenes foresatte

– Kommunikasjon med musikalsk leder vedrørende musikantenes faglige progresjon

– Samarbeid med styret rundt annen oppfølging av musikantene

 

Korpset kan tilby:

– Et korps med lange tradisjoner

– Et korps under oppbygning og mulighet for flere elever

– Gode lønnsbetingelser

Spørsmål om stillingen rettes dirigent Kristine Lægernes : 97008958 eller leder Ellen Jensen: raufoss-skolekorps@online.no.

Søknad med CV sendes til raufoss-skolekorps@online.no.

Søknadsfrist 1. juni.