Med bakgrunn i regjeringens gjeldende retningslinjer, ser vi oss nødt til å avlyse årets sommerkurs. Med dagens krav til smittevern og avstand, ser vi dessverre ingen mulighet for å kunne gjennomføre sommerkursene på forsvarlig vis. Avgjørelsen er tatt i dialog med både lokale og sentrale helsemyndigheter. Det er med tungt hjerte vi avlyser årets sommerkurs som vi vet mange har gledet seg til. Vi gjør oppmerksom på at dette er en felles nasjonal avgjørelse.

NMF’s sommerkurs skal gi opplæring av høy faglig kvalitet. Opplæringen skal bidra til deltagernes musikalske og personlig vekst, og bygger opp under den daglige musikalske virksomheten i eget korps.

Alle kursene unntatt dagskurset i Ålesund innebærer overnatting på kursstedet.

Vi søker personer som:

 • Er opptatt av å bygge gode relasjoner med både ungdom og voksne
 • Er framoverlent og har gode samarbeidsevner
 • Er god på å jobbe strukturert og som ser alle musikantene

 

Generelle kvalifikasjoner:

 • Må kunne forvise politiattest
 • Erfaring fra tidligere kurs eller lignende.
 • Korpserfaring, er fint men ikke nødvendig.
 • Fleksibilitet

 

Kvalifikasjoner musikalskleder/instruktører:

 • Korpserfaring
 • Musikkutdanning
 • Kan finne et repertoar som passer målgruppen

 

Vi kan tilby:

 • Fengende musikkopplevelser og glade barn
 • Variasjon i arbeidsoppgavene
 • Lønn etter nasjonalt fastsatte dagsatser
 • Inntil 1100,- til dekning av lang reisevei. (avtales individuelt)

 

Lenke til søknadsportal, Program.no:

Administrativ leder/ leirsjef

Musikalsk leder

Instruktør

Assistent / aktivitetsleder

Søknadsfrist 6. januar 2020

 

Kursene:

Kurssted kurs Stilling ant. dager Dato
MOLDE Gult Mus.led 4+2 NB!* 2.-5.juli
adm.led 4+1
treblås.instr 4
trp/kornett instr. 4
assistent/
akt.leder
egen avtale lyses ikke ut
slagverk 4
Rødt Mus.led 6+2 6.-11. juli
adm.led 6+1
treblås.instr 6
trp/kornett instr. 6
assistent/
akt.leder
egen avtale
slagverk 6
Ulsteinvik Musikkveka Mus.led 7+2 9.-15.august
trp 1 7
trp 2 7
horn 7
trb/dirigentlinje 7
adm.leder 7+1
assistent/akt.led 7
slagverk 7
tuba/euph 7
fløyte/sax 7
klarinett 7
Ålesund Gult dagkurs mus.led 4+2 3-6.august
Adm.led 4+1
slagverk 4
treblåsinstr. 1 kun tirsdag 4. august
Førde Gult Mus.led 4+2 NB!* 30.juli-2. august
adm.led 4+1
treblås.instr 4
assistent/akt.leder egen avtale lyses ikke ut
slagverk 4
grovmessing 4
Rødt Mus.led 6+2
adm.led 6+1
treblås.instr 6
trompet/kornett instr. 6
assistent/akt.leder egen avtale lyses ikke ut
slagverk 6
grovmessing 6

Gult kurs, for musikanter som har fullført 4. og 5. klasse

 • På Sunnfjord Folkehøgskule i Førde 30. juli – 2. august
 • Molde Folkehøgskule i Molde 2. -5. juli
 • Ålesund Kulturskole i Ålesund 3.-6. august, dagskurs

 

Rødt kurs, for musikanter som har fullført 6. og 7. klasse

 • Sunnfjord Folkehøgskule i Førde 3. – 8. august
 • Molde Folkehøgskule i Molde 6. – 11. juli

Musikkveka, for musikanter fra 9. klasse og oppover.

 • Sunnmøre Folkehøgskule i Ulsteinvik søndag 9. – lørdag 15. august

Musikalsk leder:

 • Kan foreslå instruktører for ansvarlig for sommerkurset i NMF.
 • All planlegging og organisering av musikkfaglig innhold
 • Kontakt med instruktører (informasjonsutveksling/ansvarsfordeling) i forkant av kurset.
 • Arbeidsfordeling, informasjon til musikanter og instruktører under kurset, lede huskonserter, ajourføre lister og lignende.
 • Timeplan for kursene legges i samarbeid mellom NMF, musikalsk leder og administrativ leder.
 • Evaluering av kurset skal sendes NMF’s regionkontor senest 14 dager etter kursslutt, sammen med TONO-skjema og repertoarlister.

Honorar:

Dagsatser vedtatt i hele NMF:

Instruktør kr. 2305 per dag.
Musikalsk leder kr. 2620 per dag.
Adm.leder kr. 2385 per dag.
Leirassistent/ aktivitetsleder: kr. 2175 per dag.

*NB! Vi vil prioritere de som vil ta begge kurs på kursstedet (Molde og Førde). Forarbeidet blir da honorert med 1+2 dager for musikalske ledere.

 

Administrativ leder/ Leirsjef:

 • Administrativt ansvar for kurset, nødvendig tilsyn og vakthold
 • Ansvar for sosiale aktiviteter utenfor undervisning
 • Føring av frammøtelister, innkvartering, romfordeling, ajourføre deltakerlister for overnatting m.m. i samarbeid med leirledere, nattevakt og assistenter.
 • Kontakt med skolen under kurset.
 • Kontakt med NMF under kurset – jfr. beredskapsplanen
 • Kontaktperson for musikanter og foreldre under kurset (sykdom).
 • Utdeling av kursbevis/diplomer og t-skjorter
 • Annen praktisk tilrettelegging som måtte oppstå under kurset (materiell, instrumenter, rom, stoler osv.). Herunder ajourføring av utstyrslister (slagverk spesielt) under kurset og ved kursslutt/overgang til nytt kurs.

Instruktører:

 • Instrumentalgruppetimer og enetimer
 • Undervisning i musikklære og/eller andre fagområder etter arbeidsfordeling av musikalsk leder. Eks: kammermusikk, ensemblespill,”clinics”/workshops/emneblokk, huskonserter m.m.
 • Sette sammen grupper til ensemblespill/kammermusikk/musikklære osv.
 • Skriftlig evaluering av kursdeltakeren. Dette avtales nærmere med musikalsk leder.
 • Instruktørene evaluerer kurset sammen med musikalsk leder.

Assistent/ aktivitetsleder:

 • Administrerende leders assistent.
 • Nødvendig tilsyn og vakthold, sosiale aktiviteter utenfor undervisning, føring av frammøtelister, innkvartering, ajourføre deltakerlister natt mm.
 • Kontaktperson for musikanter og foreldre under kurset (sykdom).
 • Utdeling av kursbevis og diplomer
 • Ellers annen praktisk tilrettelegging som måtte oppstå under kurset (materiell, instrumenter, rom, stoler osv.). Herunder ajourføring av utstyrslister (slagverk spesielt) under kurset, ved kursslutt og overgang til nytt kurs.

Spørsmål om stilingen rettes til:

nordvest@musikkorps.no

Anne Uran Larsen, daglig leder eller Jørgen Brecke, musikkonsulent  982 41 164