– hva er en pakkereise?
– hva er reisegarantifond?
– hvilke rettigheter har vi om noe går galt med korpsturen?

Pakkereise
Pakkereiser omfatter både tradisjonelle charterturer og arrangementer som inneholder minst to av følgende tre elementer: transport – innkvartering – annen turisttjeneste, f.eks reise med overnatting til sport- eller underholdningsarrangement. Turen må være med overnatting, eller må vare mer enn 24 timer. Arrangementet må være tilrettelagt og markedsført/solgt til en samlet pris, dog er det ikke krav til at alle elementene skal bestilles samtidig.

I utgangspunktet omhandler også ‘Lov om pakkereiser og reisegaranti’ alle forhold innen forbrukerrett og reiser.
Les mer om pakkereiseloven. Kjennskap til denne loven vil gi turkomiteen et trygt utgangspunkt! Her finner du også informasjon om evt. klagerettigheter.

(kilde: Norsk ReiselivsForum)

 

Reisegarantifondet
Alle som har kjøpt en garantipliktig reise hos en som har stilt reisegaranti, kan kreve refusjon fra Reisegarantifondet dersom reisen blir avlyst som følge av en konkurs eller akkord hos arrangøren. Det som er vel og merke seg er at ordningen ikke gjelder om du kun har kjøpt en ruteflybillett, eller dersom du har kjøpt deler av reisen hos forskjellige leverandører. Du må ha kjøpt minst to av tre pakkereiseelementer (transport, overnatting, vesentlig turistmessig ytelse) av samme arrangør for at penger skal utbetales. I tillegg må du forsikre deg om at arrangøren har stilt garanti.
Les mer om konkursvern og reisegarantiordningen

(kilde: Reisegarantifondet)

 

Rettigheter
I Norge er vi som nevnt tidligere godt beskyttet av lovverket, og de aller fleste aktørene i markedet forholder seg korrekt innenfor de krav som myndighetene har satt for virksomheter. Likevel stilles det krav til kjøper og når noen har ansvar for å ta seg av en reise på manges vegne, er det særs viktig å sette seg grundig inn i valgte festivalarrangør/reiseoperatør/reisebyrå sine vilkår.

Skulle det likevel bli uenighet mellom korpset og tilbyder av festivalarrangør eller turoperatør/reisebyrå, så må forholdet først tas opp med tilbyder innen rimelig tid. Når man ikke fram, så vil tvistemål kunne tas opp i Pakkereisenemdas klageinstans. Dette kan du også lese om på Norsk ReiselivsForums sider (lenke over).