– I fjor kunne vi for første gang på mange år juble over medlemsvekst. Det er positivt å se at det ikke var en flopp, men at tiltakene våre og satsingen vår på faglig utvikling bærer frukter. Det viktigste er at vi holder på medlemmene mellom 10 – 19 år. Det tyder på at den målrettede innsatsen vi legger ned i å satse på dirigentutvikling og ha fokus på opplæringen de fire første årene, den virker. Det sier NMFs generalsekretær Karl Ole Midtbø, og legger til:

– En annen gledelig endring er at andelen gutter øker for andre år på rad. Det er ekstremt viktig for miljøene i korpsene at både gutter og jenter opplever det å spille i korps som en  attraktiv aktivitet, sier Midtbø.

Andelen gutter er nå 41.5 %, for to år siden var den 40.9 %.

Innlandet vokser

Geografisk sett er det en region som skiller seg ut i positiv retning. NMF Hedmark/Oppland har en økning på 226 medlemmer, noe som blant annet forklares av nystartede korps.

– Det er veldig gledelig at Vågå skolekorps som har ligget nede i mange år, nå er de oppe og går igjen og er innmeldt med 22 medlemmer. I tillegg er det et helt nystartet korps på Skreia på Toten. Korpset ble stiftet 18. januar 2016, og teller 24 medlemmer. I tillegg til dette jobbes det nå veldig bra med å få opp igjen skolekorps på Kongsvinger, der det har ligget brakk i flere år. Det skjer med andre ord mye positivt i regionen, sier daglig leder i NMF Hedmark/Oppland, Botolv Gjeldaker.

De tre største korpsfylkene er Hordaland, Oslo og Akershus. NMF øst er den klart største regionen med 16 754 medlemmer. Det er nøyaktig samme antall som i 2015.

Optimistisk generalsekretær

– Vi har klokkertro på at vi gjør de riktige tingene, og vi skal fortsette å følge handlingsplanen, sier Midtbø. Vi har nylig etablert en drillstrategi, og jobber også med en strategi for medbestemmelse for ungdom. Vi ser at vi har økt deltakelse på våre sommerkurs, og det er et utrolig trøkk på de mange regionale konkurransene som arrangeres. Jeg er optimist, og tror på medlemsvekst i årene som kommer!

Ved utgangen av 2016 var det  59 084 medlemmer i NMF, mens tallet for 2015 var 59 468.  Hvert år er det et solid tilskudd av nye aspiranter. I 2016 var det 310 færre i aldersgruppen under 10 år, men i aldersgruppene 10-14 og 15-19 er det ingen endring i tallene fra 2015.