Fra Sparenbank 1 smn sin hjemmeside:

Korps kan nå søke støtte til å spre glede på 17. mai. Spiller dere for nabolaget på nasjonaldagen, kan dere få inntil 25.000 kroner i støtte til korpset

Les mer her:  Sparebank 1 SMN (For korps i Trøndelag, Møre og Romsdal og Vestland) Søknadsskjema

Sparenbanken Vest har koronafondet for prosjekter i Vestland fylke, Rogaland og Volda
les mer her