Vi har nå jobbet med å få en avklaring på detaljene, og venter fortsatt på endelig svar og bekreftelse fra NBTA Europe. Dette medfører at vi må redigere våre retningslinjer, samt oppdatere vårt nye påmeldingssystem program.no. Endringene var ikke varslet på forhånd, og NMF hadde derfor ikke anledning til å vurdere disse da våre nye retningslinjer pr 01.09.2019 ble vedtatt.

Vi ser oss derfor nødt til å utsette varslet åpning av påmeldingene inntil endringer er bekreftet fra NBTA Europe, og justerte retningslinjer foreligger. Vi beklager dette og kommer tilbake med mer informasjon når alt er klart. Endringene som nå er gjort gjelder aldersjusteringer, etter ønske fra Teknisk komité i NBTA Europe. Det har også vært usikkert hvorvidt EM Twirling i påsken 2021 skulle arrangeres eller ikke, ettersom IBTF arrangerer felles VM sommer 2021. På årsmøtet ble det etter avstemming vedtatt at EM Twirling 2021 skal arrangeres, noe som medfører at vi vil gjennomføre EM-uttak under NM Korpsdrill 2020. Siden kvalifisering til NM Korpsdrill 2020 foregår på de regionale NMF-konkurransene vinter/vår 2020, har NMF konkludert med at det er nødvendig å oppdatere retningslinjene nå, før våre regionale konkurranser er i gang. Tidspunkt for uttak til VM 2021 vil vi komme nærmere tilbake til.

Når de reviderte retningslinjene foreligger, vil vi også oppdatere følgende:

  • Twirl team: Preteen er fortsatt en aldersklasse i Twirl team. Retningslinjene pr. 01.09.2019 inneholdt en skrivefeil i tabellen på side 5.
  • Senior beginner tas inn igjen som divisjon i Solo 1 Baton, Solo 2 Baton og Solo X Strut

Retningslinjene oppdateres i starten av november.