I dette møtet ønsker vi at korps med drillere får mulighet til å trekke veksel på hverandres suksesshistorier og positive erfaringer. Vi henvender oss først og fremst til tillitsvalgte i korpsene – men dirigenter, drillinstruktører og foreldre er også hjertelig velkommen til å delta!

Aktuelle tema for møtet:

  • Hvordan kan musikk og drill jobbe sammen for å løfte korpset som en enhet?
  • Hvilke samhandlingspunkter har musikk og drill i korpset?
  • Trenger vi å gjøre alt sammen – eller blir vi bedre ved å gi rom for utvikling hver for seg?
  • Hvordan finner vi felles verdigrunnlag og retning?

Det finnes ikke én fasit som vil passe alle korps, men mange gode løsninger kan tilpasses lokale forhold.

Velkommen til digitalt korpsmøte der erfaringer deles og nye ideer skapes!

Møtet ledes av daglig leder Thor Olav Fjellhøi sammen med regionens drillkonsulent, Mette H. Lybekk.