Plutselig er høsten her etter en noe merkelig sommer, og korpsene skal ta fatt på en ny sesong. I den anledning dukker det opp mange spørsmål rundt fellesøvelser, tilgang til trenings- og øvingslokaler, og rekrutteringstiltak.

NMF Øst inviterer regionens tillitsvalgte til nettmøte der man kan dele erfaringer og få gode råd rundt oppstarten av nytt korpsår!

Møtet ledes av daglig leder Thor Olav Fjellhøi sammen med regionstyreleder Øystein Bø. Innledere annonseres etter hvert.

Aktuelle tema:

  • Tilgang til øvingslokaler
  • Hvordan drive rekruttering under Korona-perioden?
  • Motivere musikantene til å fortsette

Det blir selvfølgelig også mulighet til å stille spørsmål!