§ 1. FORMÅL MED KONKURRANSEN

NMFs verdier er felleskap, trygghet, mestring og utvikling.
Konkurransene skal fungere som et verdifullt virkemiddel for å bidra til positive og utviklende korpsopplevelser.

Musikanter, dirigenter, ledere og arrangører skal legge til rette for at:
– korps skal oppleves som en interessant, spennende og utviklende hobby
– enkeltmedlemmets og korpsets selvfølelse og identitet blir styrket
– deltakelsen er forankret på rettferdighet og gode moralske verdier
– korpset kan prestere sammen og ta et felles ansvar for de mål som er satt
– fellesskap og nettverksbygging mellom korps får en sentral plass
– korps blir synlige

DIVISJONSINNDELING
Divisjonsinndelingen gjelder for 2025, basert på resultatene i 2024.

Gjennomføringsmodell NM brass 2025

PÅMELDING
Korpsene skal melde seg på i den divisjonen der de har plass jfr. divisjonsinndelingen.
Nye deltakerkorps må melde seg på i 5. divisjon. Påmeldingsfrist 15. september.

Påmelding til NM brass 2025 her

Påmeldingen åpner kl 12, lørdag 15. juni

Spørsmål vedrørende NM brass, ta kontakt nmbrass@musikkorps.no